Gual inundable, Badia del Vallès

Anterior Següent Projecte de gual inundable L’equip del departament d’estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte d’un gual inundable, pel carril bici, que uneix Badia del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona. No supera directament cap riu, sinó que rep inundació indirecta per part del riu Sec en temporades de pluges intenses. Detalls Data 03/2016 Ubicació Badia del Vallès […]

Gual inundable, Can Carreras

Anterior Següent Projecte de gual inundable, Can Carreres L’equip del departament d’estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte d’un gual inundable que supera el riu Anoia en el seu pas per Martorell, a l’alçada de Can Carreras. Detalls Data 11/2016 Ubicació Martorell Activitat realitzada Projecte de pont

Gual inundable, Molí Fariner

Anterior Següent Projecte de gual inundable, Molí Fariner L’equip del departament d’estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte d’un gual inundable que supera el riu Anoia en el seu pas per Martorell, a l’alçada del Molí fariner. Detalls Data 07/2016 Ubicació Martorell Activitat realitzada Projecte de pont

Passera, Sant Andreu de la Barca

Anterior Següent Projecte modificat passera El departament d’enginyeria d’estructures de Most Enginyers, amb experiència en projecció i execució de passeres, va realitzar el projecte modificat d’una passera peatonal a Sant Andreu de la Barca. Detalls Data 02/2019 Ubicació Sant Andreu de la Barca Activitat realitzada Projecte modificat

Càlcul d’estreps TV-3223

Anterior Següent Càlcul d’estreps en la carretera TV-3223 El departament d’enginyeria del terreny i estructures de Most Enginyers va realitzar el càlcul estructural d’estreps micropilotats per l’ampliació de l’obra de fàbrica en el punts quilomètrics 0 +885 i 3 + 600 de la carretera TV-3223, Barranc del Pas, Tarragona. Detalls Data 12/2019 Ubicació Tarragona Activitat realitzada Càlcul d’estreps

Instal·lació fotovoltaica a Collbató

Instal·lació fotovoltaica Most Enginyers ha dissenyat i dirigit la instal·lació solar fotovoltaica de 3,2 kW d’una casa unifamiliar a Collbató. Aquesta generarà al voltant de 5.000 kW/any, equivalents a l’estalvi de 1.680 kg d’emissions de CO2. Aquesta potència s’aconsegueix mitjançant vuit panells solars de 400 W cada un. L’estructura de suport serà d’alumini i anirà subjectada en uns petits pilars […]

Ampliació de pont, Badia del Vallès

Anterior Següent Ampliació de pont L’equip del departament d’estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte d’ampliació d’un pont ja existent a Badia del Vallès, amb l’objectiu d’adaptar-lo a la demanda actual, aquesta ampliació permetrà el pas conjunt de vianants i de ciclistes, circulant aquests últims en un carril bici. Detalls Data 06/2014 Ubicació Badia del Vallès Activitat realitzada Projecte d’ampliació de […]

Passeres metàl·liques, Biarritz

Anterior Següent Projecte de passeres metàl·liques L’equip del departament d’estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte de les passeres metàl·liques amb acabat de fusta per a la construcció de dos edificis de 54 habitatges a Biarritz. Detalls Data 09/2015 Ubicació Biarritz Activitat realitzada Projecte de passera