Software

IDEEM, PROGRAMEM I COMERCIALITZEM UNITATS INFORMÀTIQUES PER L’ENGINYERIA CIVIL

Des del Departament de Desenvolupament de Software de Most Enginyers dissenyem i comercialitzem unitats informàtiques per optimitzar l'enginyeria civil. La coordinació amb els altres departaments de Most Enginyers i el tracte amb els clients perfeccionen el producte. Els principals programes van ser desenvolupats per donar suport als enginyers de Most Enginyers, però també fem software a mesura.

Programes

LENA homogeneitza el disseny de plafons d'acord amb les normatives vigents. Permet als conductors anticipar les seves accions a la carretera minimitzant la distracció. Es redueix la indecissió, el trànsit generat pels errors d'orientació i, per tant, els accidents de circulació. Més de 200 usuaris entre Espanya i Portugal.

RODAVIA és un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) que té com a objectiu facilitar la senyalització d'infraestructures a l'administració.

El sistema ha estat impulsat pel Departament de Política Territorial i d'obres Públiques i es trova implantat, entre d'altres, a la Direcció General de Turisme per a la gestió i senyalització territorial i temàtica de Catalunya.

La nostra experiència en l'enginyeria civil, l'equip multidisciplinar, perfectament coordinat, i el tracte eficaç, directe i segur amb els clients permeten desenvolupar software excepcional que dona resposta a necessitats concretes. Des de Most Enginyers dissenyem i comercialitzem unitats informàtiques a mesura.