Lena

DISSENY PROFESSIONAL DE SENYALITZACIO VERTICAL


1
Nº de clients


1
consultores


1
fabricants


1
Administracions

LENA homogeneïtza el disseny de plafons de senyalització d'acord amb les normatives vigents. Permet als conductors anticipar les seves accions a la carretera minimitzant la distracció. Es redueix la indecisió, el trànsit generat pels errors d'orientació i, per tant, els accidents de circulació.

LENA ha estat desenvolupat per Most Enginyers, col·laborant amb les administraciones autonòmiques i estatals. Té més de 200 usuaris entre Espanya i Portugal (LEONOR): administracions, consultores, fabricants, constructores i empreses públiques.

Normativa

Catalunya
Manual de Senyalització Interurbana (SENIOR)
Manual de Senyalització de vies ciclistes
Manual de Senyalització Urbana
Manual de Senyalització Territorial i Temàtic
Senyalització Rondes Barcelona
Estat
AIMPE
Manual de Identidad Visual de la Comunidad de Madrid
Norma 8.1-IC, Instrucción de Carreteras
Señales verticales de circulación
Señalización Turística (SISTHO)
Portugal
Norma de sinalização vertical de orientação.
Sinais de código

Funcionament

LENA dimensiona automàticament els suports i fonamentacions del senyals laterals segons diferents models de càlcul. El programa genera tota la documentació associada al projecte.

  • Impressió de fitxes de detall en PDF.
  • Exportació ràster a BMP, GIF, o JPG.
  • Exportació vectorial a DXF, Autocad i EPS.
  • Pressupostos en format Excel i BC3.
  • Plantilles de tall per a fabricació.

El sistema LENA Update assegura als usuaris el servei de manteniment, actualització de normatives i de millores del programa.

Especificacions

L'equip mínim pel seu funcionament és:

  • Processador Intel o AMD de 1 GHz de velocitat.
  • 256 MB de memòria RAM.
  • Pantalla amb una profunditat de color de 32 bits.
  • Per generar el pressupost en Excel caldrà el programa.

Llicències

Per adquirir llicències, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Telèfon 932 00 78 03
E-mail lena@most.cat