Projecte de gual inundable, Can Carreres

L'equip del departament d'estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte d'un gual inundable que supera el riu Anoia en el seu pas per Martorell, a l'alçada de Can Carreras.

Detalls

Data 11/2016

Ubicació Martorell

Activitat realitzada Projecte de pont