Projecte de gual inundable, Molí Fariner

L'equip del departament d'estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte d'un gual inundable que supera el riu Anoia en el seu pas per Martorell, a l'alçada del Molí fariner.

Detalls

Data 07/2016

Ubicació Martorell

Activitat realitzada Projecte de pont