Rodavia

EL·LABORACIÓ i MANTENIMENT D’INVENTARIS DE CARRETERES

RODAVIA és un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) que té com a objectiu facilitar la senyalització d'infraestructures a l'administració.

El sistema ha estat impulsat pel Departament de Política Territorial i d'obres Públiques i es trova implantat, entre d'altres, a la Direcció General de Turisme per a la gestió i senyalització territorial i temàtica de Catalunya.

Funcionament

RODAVIA facilita l'elaboració, el manteniment i l'explotació de senyals o de qualsevol altre element puntual.

  •  Introducció i actualització de dades des de PC.
  • Captura de coordenades GPS en fotografies.
  • Replanteig amb coordenades UTM i azimuts.
  • Visualització de dades sobre cartografia digital WMS.
  • Definició de la base de dades oberta a l’usuari.
  • Funcions de filtrat, generació de llistats i impressió de fitxes de senyals.

Especificacions

L'equip mínim pel seu funcionament és:

  • Processador Intel o AMD de 1 GHz de velocitat.
  • 256 MB de memòria RAM.
  • Pantalla amb una profunditat de color de 32 bits.
  • Per generar els pressupostos en Excel caldrà el programa.

Contacte

Per adquirir llicències, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Telèfon 932 00 78 03
Mail most@most.cat