Projecte de gual inundable

L'equip del departament d'estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte d'un gual inundable, pel carril bici, que uneix Badia del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona. No supera directament cap riu, sinó que rep inundació indirecta per part del riu Sec en temporades de pluges intenses.

Detalls

Data 03/2016

Ubicació Badia del Vallès

Activitat realitzada Projecte de pont