ARQUITECTURA

EQUIP MULTIDISCIPLINARI ESPECIALITZAT EN EDIFICACIÓ

QUÈ FEM?

Supervisem i dirigim obres d’edificació. Excercint un control qualitatiu i quantitatiu sobre l’execució del material d’obra.

Realitzem estudis parcials i complets en l’àmbit de l’edificació. Projectem solucions innovadores i respectuoses amb el medi ambient.

Assesorament extern i revisió de projectes. Quantity Survey: extraiem les xifres reals del teu projecte. Equip resolutiu.

Auditories

Assessorament extern que realitza revisions de projectes en qualsevol etapa. Quantity Survey: confecció d'estat d'amidaments i valoració global de les actuacions. Optimització de projectes i anàlisi de propostes constructives.

Renovació de dos edificis educatius a la zona alta de Barcelona

Projecte de Camp de Rugby a Castelldefels

Remodelació del mercat de Sant Andreu

Projectes

Projectem solucions de referència innovadores i respectuoses amb el medi ambient. Realitzem projectes parcials i complets, segons la necessitat del client, enfocats en l'àmbit de l'edificació.

Edificis auxiliars de la central nuclear d'Ascó

Projecte d'Hotel a Les Angles

Direccions d'Obra

Supervisem i dirigim obres d'edificació. Exercint un control qualitatiu i quantitatiu sobre l'execució del material d'obra.

Promoció immobiliària a Begur

Ampliació del Col·legi Highlands a Esplugues de Llobregat

Plaques fotovoltaiques a Collbató

MOST arquitectes_1

Most Enginyers, S.L. – Carrer de Raset, 34, baix · 08021 Barcelona · Tel 93 200 78 03 · www.most.cat