Instal·lació fotovoltaica

Most Enginyers ha dissenyat i dirigit la instal·lació solar fotovoltaica de 3,2 kW d'una casa unifamiliar a Collbató. Aquesta generarà al voltant de 5.000 kW/any, equivalents a l'estalvi de 1.680 kg d'emissions de CO2.

Aquesta potència s'aconsegueix mitjançant vuit panells solars de 400 W cada un. L'estructura de suport serà d'alumini i anirà subjectada en uns petits pilars de formigó sobre una coberta horitzontal.

Detalls

Data 12/07/2020

Ubicació Collbató