Ampliació de pont

L'equip del departament d'estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte d'ampliació d'un pont ja existent a Badia del Vallès, amb l'objectiu d'adaptar-lo a la demanda actual, aquesta ampliació permetrà el pas conjunt de vianants i de ciclistes, circulant aquests últims en un carril bici.

Detalls

Data 06/2014

Ubicació Badia del Vallès

Activitat realitzada Projecte d’ampliació de pont