Enginyeria

EQUIP MULTIDISCIPLINAR I RESOLUTIU

Serveis

Projectes

Realitzem estudis parcials i complets en l'àmbit de la mobilitat i l'obra civil.

Estudis

Assessorament extern a clients públics i privats. Plantilla multidisciplinar i resolutiva.

Oficina Tècnica

Equip enfocat a la optimització i resolució de tot tipus de problemes en fase d'execució.

Estudis


Oferim assessorament extern mitjançant estudis tècnics. Gràcies a l'equip multidisciplinar de Most Enginyers, assolim els objectius dels clients i establim mesures correctores. Alguns exemples són:

- Estudis de mobilitat i transport.
- Estudis d'inundabilitat.
- Estudis d'eficiència energètica.
- Estudis de no afectació a infraestructures ferroviàries per a ADIF, DGIM, RENFE, TMB...
- Auditories de seguretat viària.
- Tècniques del medi ambient.

Estudi de trànsit

Estudi de no afectació a infraestructures ferroviàries

Determinació de capacitat de càrrega i tensions admissibles

Projectes


Realitzem tant projectes parcials com complets, segons la necessitat del client. Enfocats a l'àmbit de l'enginyeria civil i la mobilitat. Alguns exemples són:

- Projectes d'urbanització.
- Projectes de senyalitzacions.
- Projectes d'instal·lacions.

Projecte complet EDAR, detall dels reactors

Projecte passera inundable

Projecte parcial d’estructures, Begur 

Oficina Tècnica

Departament de Most Enginyers enfocat a la resolució de problemes en fase d'execució. També optimitzem dissenys de projectes en base a la seguretat, sostenibilitat i l'eficiència. Realitzem i justifiquem:

- Modificacions de projectes.
- Notes tècniques.
- Assistències a la direcció d'obra.

Modificat de passera peatonal

Assistència tècnica en execució de túnel urbà

Modificació i recàlcul d’arqueta