Energies renovables

ServeisDisseny i Projecte

Desenvolupem projectes tècnics d'instal·lacions alimentades amb fonts d'energia renovable: solar fotovoltaica, solar tèrmica, eòlica, hidràulica, biomassa i aerotermiaConsultoria i Assessorament

Fem estudis previs per analitzar la rendibilitat i l'impacte de noves instal·lacions des del punt de vista del seu rendiment energètic i la seva viabilitat econòmicaSubvencions

Assessorem i donem suport als nostres clients en la tramitació administrativa de subvencions públiques per implantar energies renovables a les seves instal·lacions i a tot el territoriArquitectura Sostenible

Disposem d'un equip d'arquitectes especialitzat en la concepció de les solucions constructives més eficients i sostenibles. Elaborem Certificats d'Eficiència Energètica (CEE) tant en la fase disseny com al final de l'obraControl Facturació

Revisem les vostres factures de consum (electricitat, gas i aigua), fem un seguiment dels consums energètics i proposem millores d'estalvi energètic i econòmicAuditoria Energètica

Disposem de tècnics qualificats per a l'elaboració d'auditories energètiques a tot tipus d'edificis que permetin obtenir una fotografia del comportament energètic, identificant els potencials de millora i definint inversions

Treballs realitzats

Instal·lació fotovoltaica d´autoconsum 80,0 kW (90 kWP) connectada a la xarxa interior de BT amb compensació d´excedents

Instal·lació fotovoltaica d´autoconsum instantani de 200,0 kW (229,32 kWP) connectada a la xarxa interior sense compensació d´excedents

Projecte executiu d'un sistema de climatització amb aerotèrmia a un habitatge unifamiliar a Barcelona

Disseny d'un sistema d'energia solar tèrmica a un habitatge unifamiliar a Barcelona

Disseny d'una instal·lació fotovoltaica de 3,6 kW a Caldes d'Estrac

Estudi per la transformació d'una masia autosostenible energèticament a Sant Martí de Tous