Medi ambient i Territori

ServeisAssessorament tècnic i jurídic

Fem d'enllaç entre el territori i els promotors d'infraestructures energètiques, assessorant-los des del punt de vista tècnic i jurídic amb l'objectiu d'assolir acords de consens que aportin valor al territoriR+D+i

Desenvolupem projectes privats de Recerca, Desenvolupament i Innovació en l'àmbit de la sostenibilitat i el canvi climàtic. Posem els nostres departaments d'Enginyeria Civil i Industrial al servei dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per les Nacions UnidesEstudis d'IA

Disposem d'un equip d'enginyers amb més de 15 anys d'experiència en la redacció d'Estudis d'Impacte Ambiental imprescindibles per a l'aprovació de noves infraestructures al territori

Camps d'investigació

  • · Materials de construcció produïts amb baixes emissions de CO2 (ciment reciclat, acer amb baix contingut de carboni…)
  • · Captura i emmagatzematge de CO2
  • · Noves formes de generació o d’emmagatzematge d’energia
  • · Impacte de les tecnologies per generar energia en la gestió del territori i la prevenció d’incendis forestals
  • · Elaboració de models numèrics per a simulacions climàtiques

  • Si estàs interessat en algun d’aquests projectes o si tens alguna idea que t’agradaria desenvolupar per a reduir les emissions de CO2, contacta’ns!

Treballs realitzats

Document d'Ordenació i integració territorial dels Parcs eòlics a l’Alt Empordà

Informe Tècnic sobre la necessitat de la nova Subestació Riudarenes 400 kV amb alimentació de la línia existent Vic-Bescanó 400 kV

Informes tècnics per la Diputació de Girona i Barcelona sobre alternatives de soterrament i/o compactació en línies elèctriques de distribució i transport

Aprofitament de la superfície ocupada per carreteres i autovies amb energia solar fotovoltaica i eòlica

Aprofitament de la superfície del Canal Segarra-Garrigues amb energia solar fotovoltaica

Recerca de nous materials constructius per reduïr la petjada de CO2 associada a a la construcció

Desenvolupament de noves solucions constructives d'acord amb el concepte Passivhaus

Enginyeria civil aplicada a l'emmagatzematge de CO2