BIM Management

L’ART DE LA SIMPLICITAT

Som especialistes treballant amb metodologia BIM en fase de licitació, execució i explotació. Posem al vostre servei la nostra experiència, contrastada i variada, en la implantació d'aquesta tecnologia.

Treballem amb les dues principals plataformes BIM: Revit i Archicad. Oferim serveis de:
  •  Models a partir de plànols de projecte.
  • Confecció de models executats (As-built).
  • Estudis de clash-detection.
  • Redacció de Plans d’Execució BIM.
  • Seguiment BIM d’obres.

Serveis

Model BIM a partir de projecte

Dissenyem, calculem, i projectem projectes multidisciplinars en tecnologia BIM. Optimitzem la seva vinculació amb el software de càlcul, el pressupost i la planificació.

Model As-built

Most disposa d'un equip de topògrafs especialitzat en escaneig làser i tractament de núvol de punts. Dissenyant l'estratègia productiva per donar resposta a nivells d'incertesa detectats.

Estudi Clash-detection

Integrem en un únic model totes les disciplines del projecte. Auditem l'estructura de les dades, detectant interferències segons la matriu de col·lisions prèviament dissenyada

Redacció Pla d'Execució BIM

Most mostra al client l'enfoc necessari per a projecte i la forma d'executar-lo. Aquest document reflecteix l'estratègia, les eines i els sistemes a aplicar per complir els requeriments BIM sol·licitats.