Direcció d'obra a Begur

Les obres de 22 habitatges a Begur afronten la recta final, es treballa a màxim ritme per tal de finaltizar els dos primers blocs abans de l'aturada d'obres durant els mesos d'estiu al municipi de Begur.

Most Enginyers ha realitzat el projecte executiu de finalització i reparació d'aquestes obres aturades durant més de 11 anys a causa de la crisi del 2008. Les obres de finalització es van començar a l'octubre i ara es troben en la seva fase final. Els Blocs B i C, es troben gairebé finalitzats, amb treballs d'urbanització exterior i remats interiors en execució. Es preveu entregar aquests dos blocs abans del 15 de juny, i deixar una segona fase en la que es finalitzarà el Bloc A i les zones comuns d'esbarjo, jardins i piscina de les que s'està elaborant el projecte definitiu.

Detalls

Data 14/05/2021

Ubicació Begur