Projecte d’instal·lacions Col·legi, Fase 3

Fase III, Col·legi a Esplugues de Llobregat MOST enginyers ha projectat completament i dirigit l’execució de l’ampliació d’un Col·legi a Esplugues de Llobregat. El departament d’enginyeria industrial ha realitzat el projecte d’instal·lacions. L’abast del projecte és la indicació dels materials necessaris i disseny de les instal·lacions per donar compliment als requeriments tècnics normatius en l’ampliació. Detalls Data 12/08/2020 Ubicació Esplugues de Llobregat […]

Projecte Instal·lacions Col·legi, Fase 2

Fase II, Col·legi a Esplugues de Llobregat MOST enginyers ha projectat completament i dirigit l’execució de l’ampliació d’un Col·legi a Esplugues de Llobregat. El departament d’enginyeria industrial ha realitzat el projecte d’instal·lacions. L’abast del projecte és la indicació dels materials necessaris i disseny de les instal·lacions per donar compliment als requeriments tècnics normatius en la part ampliada de l’edifici existent […]

Instal·lació fotovoltaica a Sant Martí de Tous

Instal·lació fotovoltaica, Sant Martí de Tous L’equip del departament d’enginyeria industrial de MOST Enginyers ha realitzat el pre-diemnsionament d’una nova instal·lació solar tèrmica a la Màsia de Can Quel, a Sant Martí de Tous. L’objectiu és convertit Can Quel en una instal·lació autosostenibe energèticament. L’abast del dimensioanment ha estat tan les instal·lacions elèctriques com el subministrament d’Aigua Calenta Sanitària. En […]

Instal·lació fotovoltaica Vil·la Antònia

Instal·lació solar tèrmica Vil·la Antònia L’equip del departament d’enginyeria industrial de MOST Enginyers ha realitzat el projecte tècnic per dimensionar una nova instal·lació solar tèrmica a la Vil·la Antònia de Barcelona. Aquesta actuació ha estat dintre del marc d’unes obres de rehabilitació i ampliació generals. L’abast d’aquest projecte inclou el dimensionament de la instal·lació solar, entenent com a tal els […]