Instal·lació solar tèrmica Vil·la Antònia

L’equip del departament d’enginyeria industrial de MOST Enginyers ha realitzat el projecte tècnic per dimensionar una nova instal·lació solar tèrmica a la Vil·la Antònia de Barcelona. Aquesta actuació ha estat dintre del marc d’unes obres de rehabilitació i ampliació generals.

L’abast d’aquest projecte inclou el dimensionament de la instal·lació solar, entenent com a tal els panells solars, el dipòsit d’acumulació i tots els elements necessaris per la seva connexió i comunicació. Aquests són l’estructura de suport de panells, el bescanviador solar, les canonades del circuit primari i el sistema de control.

El projecte tècnic, ja exposat, no va ser l’única participació de l’equip d’industrials de MOST, sinó que també es va realitzar el Projecte Bàsic per la instal·lació d’energia solar tèrmica i, finalment, es va dimensionar la instal·lació de calefacció, refrigeració i la producció d’Aigua Calenta Sanitària (ACS), entenent com a tal la bomba de calor aerotèrmica, els radiadors, fancoil’s, les bombes de circulació, el sistema de control i tots els elements necessaris per la seva connexió.

Detalls

Data 02/07/2020

Ubicació Barcelona

Activitat realitzada Projecte tècnic