Jordi Borràs Closa

Jordi Borràs Closa Tècnic superior en desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfics (UPC 2011). Enginyer tècnic d’obres públiques (UPC 2015).

Josep Farré

Josep Farré Checa Grau professional d’estudis musicals, especialitat de piano (CMMB 2011). Enginyer de camins, canals i ports (UPC 2017), col·legiat nº34317. 1r premi en enginyeria i arquitectura del Premi Nacional de Fi de Carrera d’Educació Universitària (2014-2015). Membre de l’Associació de Consultors d’Estructures nºA86.