Most Enginyers, nova imatge

Aquestes circumstàncies excepcionals no impedeixen que Most Enginyers segueixi mirant endavant. Amb el mateix objectiu de sempre, ser més propers als clients, fem públic el nou logo i la nova web. On amb senzillesa i claredat, valors propis de Most Enginyers, expliquem els serveis que oferim tan a clients públics com privats, acompanyats d'exemples que són fruït de més de 15 anys d'experiència.

L'objectiu d'aquesta nova web és mostrar l'activitat real que l'equip multidisciplinar de Most Enginyers duu a terme. Aquesta ha estat dividida en 5 seccions: Enginyeria, Arquitectura, Licitacions, BIM Management i Software. D'aquesta manera es presenta òptimament els serveis que Most Enginyers ofereix. Cadascuna d'aquestes seccions es subdivideix en unes altres per detallar amb les màximes garanties la seva activitat.

Detalls

Data 12/07/2020

Ubicació Barcelona