Peritatge Clavegueram a Sant Fruitós

A l'equip d'enginyeria del terreny de Most Enginyers se li ha requerit l'opinió tècnica sobre el projecte i l'execució de l'obra de millores del clavegueram de l'Avinguda Girona al municipi de Sant Fruitós del Bages, així com de les successives actuacions que s'han produït en el mateix àmbit, amb la finalitat de donar arguments tècnics sobre les possibles causes del trencament del desguàs de pluvials d'una escola del mateix terme municipal i els problemes d'assentaments del terraplè.

Detalls

Data 08/2013

Ubicació Sant Fruitós

Activitat realitzada Projecte integral