Most Enginyers ha estat l’enginyeria encarregada d’actualitzar el document d’Ordenació i integració territorial dels Parcs eòlics a l’Alt Empordà

Recentment hem presentat davant la Diputació de Girona, el CILMA i tots els Ajuntaments interessats l'estudi elaborat per Most Enginyers, SL titulat: Ordenació i integració territorial dels Parcs eòlics a l'Alt Empordà.

L’objectiu de l’estudi ha estat actualitzar el mateix document del 2010, avaluant les possibles zones d’implantació d’energia eòlica des de dos punts de vista principals: la protecció del territori i el potencial energètic.

En aquest estudi només s’ha analitzat el territori terrestre, quedant exclòs per tant el potencial energètic de la tecnologia Offshore a l’Alt Empordà.

S’han identificat fins a 20 zones amb viabilitat tècnica i potencial energètic notable per a la implantació de l’energia eòlica terrestre a l’Alt Empordà, les quals s’han agrupat en 5 sectors.

Podeu accedir a l’estudi complet al web del CILMA:

https://www.cilma.cat//wp-content/uploads/Ordenacio%20i%20integracio%20territorial%20Parcs%20Eolics%20Alt%20Emporda%20def.pdf