Projecte Estructural, Biarritz

L'equip del departament d'estructures de MOST enginyers ha realitzat el projecte estructural del conjunt residencial Belflore a Biarritz. L'estructura principal dels edificis es compon de pilars i forjats de formigó armat. També s'ha executat el càlcul estructural de les passarel·les metàl·liques i de les pèrgoles a la coberta d'un dels edificis.

Detalls

Data 06/2014

Ubicació Biarritz

Activitat realitzada Projecte d’estructures