Dusko Hadzijanev Ardiaca

Dirigeix els estudis i projectes del Departament d’Enginyeria del Terreny i Estructures de Most Enginyers.

És enginyer de camins, canals i ports per la UPC (2003) i enginyer civil per l’École Nationale des Ponts et Chaussées de París (2003). Col·legiat nº21435.

Abans d’integrar Most Enginyers havia desenvolupat la seva experiència a les societats franceses Gaz de France i la Société d’Études et de Projets Internationaux i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres.

Ha publicat diversos articles i imparteix conferències en el camp de la geotècnia computacional.