Estudi hidrogeotècnic, Volcà de La Crossa

L'equip del departament d'enginyeria ambiental de Most Enginyers ha realitzat l'estudi de l'entorn del Volcà de La Crossa, Viloví d'Onyar, Girona. L'objectiu ha estat aprofundir en el coneixement del funcionament hidrogeològic, quantificar i qualificar l'aqüífer existent sota el volcà per així estudiar la viabilitat de fer un enllaç ecològic entre Les Guilleries i Les Gavarres. El model definit ha d'aportar resposta a si és possible establir una zona d'aiguamolls al fons del cràter.

Detalls

Data 09/2009

Ubicació Viloví d’Onyar

Activitat realitzada Estudi Ambiental