Projecte modificat

L'equip del departament d'estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte modificat de les obres de fàbrica del drenatge transversal en el Projecte de condicionament de la carretera BV-2442 Manlleu, Barcelona.

Detalls

Data 09/2018

Ubicació Manlleu

Activitat realitzada Projecte d’urbanització