Projecte executiu d'urbanització, El Papiol

L'equip del departament d'estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte d'urbanització del carrer, corresponent a la UA-5, de connexió entre el carrer Anselm Clavé i la UA-2, El Papiol.

Detalls

Data 09/2019

Ubicació El Papiol

Activitat realitzada Projecte d’urbanització