Modificat fonamentació superficial

L'equip del departament d'estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte modificat de la fonamentació superficial de la nau de maduració de la planta mecànico-biològica de Botarell, Tarragona.

Detalls

Data 06/2018

Ubicació Botarell

Activitat realitzada Projecte modificat fonamentació