5 Cases unifamiliars

L'equip del departament d'estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte parcial d'estructures del projecte de 5 habitatges unifamiliars al terme municipal de la Selva del Camp.

Detalls

Data 06/2019

Ubicació La Selva del Camp

Activitat realitzada Projecte d’estructures