Projecte de pas inferior

L'equip del departament d'estructures de Most Enginyers ha realitzat el projecte d'estructures d'un túnel a Sant Cugat del Vallès. Durant l'execució, el mateix equip, va fer un modificat per resoldre una afectació a serveis.

Detalls

Data 10/2017

Ubicació Sant Cugat del Vallès

Activitat realitzada Projecte modificat de túnel