Estudi geotècnic i anàlisi d'estabilitat

L'equip d'enginyeria del terreny de Most Enginyers ha realitzat l'estudi geològic i el càlcul d'estabilitat de talussos per l'execució d'una passera a El Palmar, Múrcia.

Detalls

Data 04/2018

Ubicació El Palmar, Múrcia

Activitat realitzada Estudi geotècnic i d’estabilitat