Projeto estrutural de 255 apartamentos

L'equip del departament d'estructures de MOST enginyers ha realitzat el projecte estructural de 255 apartaments a Le Campus de Sophia, Antibes, França. Principalment l'estructura està feta amb formigó armat, els càlculs realitzats implicaven: pilars, forjats i l'envolvent d'obra de fàbrica.

Detalhes

Date 03/2012

Colocação Antibes

Atividade Projeto estrutural