David de la Rosa Rojas

Enginyer tècnic d'obres públiques (UPC 2021). Colegiat Nº 50251C.