Jordi Borràs Closa

Tècnic superior en desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfics (UPC 2011).
Enginyer tècnic d'obres públiques (UPC 2015).