Dídac Guxens Rey

Arquitecte tècnic (UPC 2012).
Màster en disseny i producció d'espais (UPC-CCCB 2014).