Teresa Vila Esteve

Enginyera tècnica d'obres públiques (UPC 2009).

Enginyera de camins, canals i ports (UAX 2014), col·legiada nº34905.