Mireia Costa Puigbò

Enginyera Industrial per la UPC, 2021.