Mariana Cabrera Acosta

Enginyera geòloga per la UPC, 2019.