Josep Farré Checa

Grau professional d'estudis musicals, especialitat de piano (CMMB 2011).
Enginyer de camins, canals i ports (UPC 2017), col·legiat nº34317.
1r premi en enginyeria i arquitectura del Premi Nacional de Fi de Carrera d'Educació Universitària (2014-2015).
Membre de l'Associació de Consultors d'Estructures nºA86.