Federic Juanola Journé

Tècnic superior en desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (IES Provençana 2000).
Enginyer tècnic d'obres públiques (UPC 2012), col·legiat nº50194C.
Màster en gestió i operacions d'infraestructures civils (UPC 2017).
Capacitació com a Coordinador de seguretat i salut en la construcció (SEAS 2020)