Antonio Lara Silva

Enginyer de camins, canals i ports (UPC 2013), col·legiat nº32835.
Premi dobooku per al projecte Passera per a vianants atirantada sobre l'A-7 a Barberà del Vallès (2014).
Màster en enginyeria estructural en arquitectura (UPC 2016).
Màster internacional en projecte i construcció de ponts (Zigurat 2017).
Membre de l'Associació de Consultors d'Estructures nºA69.
Membre de l'AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) nº1910.