Enginyeria Industrial

Serveis


Projectes

Projectes executius MEP d’instal·lacions
Projectes de protecció contra incendis
Projectes d’activitat
Legalització d’instal·lacions
Memòries tècniques en matèria d’incendis​


Estudis

Quantity Survey
Disseny conceptual
Avantprojectes
Projectes bàsics
Revisió d’amidaments
Value Engineering


Oficina tècnica

Licitació d’obres d’instal·lacions
Direccions d’obra d’instal·lacions
Planificació de projectes (MS Project)
Auditoria de projectes d’instal·lacions

Treballs realitzats

Projecte executiu instal·lacions MEP obres d'ampliació escola Highlands School of Barcelona FASE 3

Projecte executiu instal·lacions MEP obres de finalització d'una promoció d'habitatges unifamiliars a Begur

Memòria tècnica d'incendis de l'escola Highlands School of Barcelona

Projecte bàsic instal·lacions mecàniques a un habitatge unifamiliar a Barcelona (Vil·la Antònia)

Projecte executiu instal·lacions MEP obres d'ampliació escola Highlands School of Barcelona FASE 2

Quantity Survey per la reconversió d'un habitatge unifamiliar en una escola infantil al barri de Chamartín, Madrid