Hotel Les Chalets de l’Isard, Les Angles

Anterior Següent Projecte estructural d’un Hotel a Les Angles L’equip del departament d’estructures de MOST enginyers ha realitzat el projecte d’estructures de l’hotel Les Chalets de l’Isard a Les Angles. El projecte inclou el càlcul de la fonamentació, les cobertes i la subestructura que suporta els panells solars. Detalls Data 06/2012 Ubicació Les Angles Activitat realitzada Projecte d’estructures

Le Campus de Sophia, Antibes

Anterior Següent Projecte estructural de 255 apartaments L’equip del departament d’estructures de MOST enginyers ha realitzat el projecte estructural de 255 apartaments a Le Campus de Sophia, Antibes, França. Principalment l’estructura està feta amb formigó armat, els càlculs realitzats implicaven: pilars, forjats i l’envolvent d’obra de fàbrica. Detalls Data 03/2012 Ubicació Antibes Activitat realitzada Projecte estructural  

Projecte de renovació, l’Estanyot

Précédent Suivant Projecte de renovació de l’Estanyot L’equip del departament d’estructures de MOST enginyers ha realitzat el projecte de renovació de la ciutat de vacances L’Estanyot, al municipi de Port-Bacarès. Aquest projecte inclou el càlcul estructural dels lots 1-8 i de les piscines. Detalls Data 06/2013 Ubicació Port-Bacarès Activitat realitzada Projecte d’estructures

Conjunt residencial Belflore, Biarritz

Anterior Següent Projecte Estructural, Biarritz L’equip del departament d’estructures de MOST enginyers ha realitzat el projecte estructural del conjunt residencial Belflore a Biarritz. L’estructura principal dels edificis es compon de pilars i forjats de formigó armat. També s’ha executat el càlcul estructural de les passarel·les metàl·liques i de les pèrgoles a la coberta d’un dels edificis. Detalls Data 06/2014 Ubicació Biarritz […]

Projecte d’instal·lacions Col·legi, Fase 3

Fase III, Col·legi a Esplugues de Llobregat MOST enginyers ha projectat completament i dirigit l’execució de l’ampliació d’un Col·legi a Esplugues de Llobregat. El departament d’enginyeria industrial ha realitzat el projecte d’instal·lacions. L’abast del projecte és la indicació dels materials necessaris i disseny de les instal·lacions per donar compliment als requeriments tècnics normatius en l’ampliació. Detalls Data 12/08/2020 Ubicació Esplugues de Llobregat […]

Projecte Instal·lacions Col·legi, Fase 2

Fase II, Col·legi a Esplugues de Llobregat MOST enginyers ha projectat completament i dirigit l’execució de l’ampliació d’un Col·legi a Esplugues de Llobregat. El departament d’enginyeria industrial ha realitzat el projecte d’instal·lacions. L’abast del projecte és la indicació dels materials necessaris i disseny de les instal·lacions per donar compliment als requeriments tècnics normatius en la part ampliada de l’edifici existent […]