EDAR Caseres

L'equip del departament d'enginyeria hidràulica de Most Enginyers ha realitzat el projecte constructiu de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals i dels col·lectors en alta de
Caseres.

Detalls

Data 06/2018

Ubicació Caseres

Activitat realitzada Projecte Constructiu